Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH có tỉ lệ số mot 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Toán Học: Chữa đề thi THPT QG năm 2019

Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH có tỉ lệ số mot 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4?

ID [0]

Cho hỗn hợp X gồm CuO và NaOH có tỉ lệ số mot 1:1 tác dụng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dung dịch Y chỉ chứa m gam hỗn hợp muối trung hòa. Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ I = 2,68A đến khi khối lượng dung dịch giảm 20,225 gam mất t giây thì dừng lại, thu được dung dịch Z. Cho m gam Fe vào dung dịch Z, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,9675m gam hỗn hợp hai kim loại. Giá trị t là:

A. 11523
B. 10684
C. 12124
D. 14024
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: ► Y chứa nCu2+ = nNa+ = x; nCl = 2nSO42– || Bảo toàn điện tích:

nCl = 2nSO42– = 1,5x ||● Fe + Z → 2 kim loại ⇒ Fe dư, Z chứa Cu2+.

Khối lượng Fe giảm ⇒ Z chứa H+ ||● Quy sản phẩm điện phân về CuCl2 và CuO.

⇒ nCuCl2 = 0,75x mol; đặt nCuO = y ⇒ mdd giảm = 135 × 0,75x + 80y = 20,225 (g).

nH+ = 2y mol; nCu2+/Z = (0,25xy) mol ||⇒ tăng giảm khối lượng:

∆m = 56y – 8.(0,25xy) = 0,0325m = 0,0325.(64x + 23x + 35,5.1,5x + 96.0,75x).

||⇒ giải hệ có: x = 0,18 mol; y = 0,025 mol ⇒ ne = 0,32 mol ⇒ t = 11523s ⇒ chọn A.

Bình luận
hatrang3101 Câu này nữa ạ giải hộ em
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 17:23
sasukeduy113 nCUO=nNaoH=a
nH2SO4=b và nHCl=2b
bảo toàn đt dung dịch muối => 2a+a=2b+2b=> 3a=4b (1)
cho Fe vào Z được 2 KL => Cu2+ chưa đp hết
m KL giảm => Z có axit => Cl- bị đp hết
đặt x=nCu2+ đã bị đp
nCl2=b
bảo toàn e: 2x=2b+4nO2
=>nO2=(x-b)/2 => nH+ =2x-2b
m giảm =64x+71b+32(x-b)/2=20,225 (2)
nFe dư=nCu2+ dư +nH+/2=(a-x)+(x-b)=a-b
m kim loại thay đổi (3)
giải 3 pt đã đánh dấu => a=0,18 b=0,135 và x=0,16
từ đây suy ra KQ
1 Tháng 6 lúc 21:14 Cảm ơn
thanhlong932001 tại sao denta m lại bằng như thế kia ạ
Trả lời 15 Tháng 3 lúc 23:35
phamthitrang1202 Chỗ đó là 0,9675m= mfe dư+m cu tạo thành = mfe bd- mfe pư + mcu => 0,0325m=mfe pư-mcu đó bạn
16 Tháng 3 lúc 17:45 (1) Cảm ơn