Cho kim loại M tác dụng với Cl2 thu được muối X. Mặt khác, cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y. Ch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 thu được muối X. Mặt khác, cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y. Ch?

ID [756122]

Cho kim loại M tác dụng với Cl2 thu được muối X. Mặt khác, cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y. Cho muối Y tác dụng với Cl2 lại thu được muối X. Kim loại M là

A. Fe.
B. Al.
C. Mg.
D. Ba.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan