Cho m gam đơn chất halogen X tác dụng với lượng dư kim loại Mg thu được 19,0 gam muối. Mặt khác, cũng m gam X ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho m gam đơn chất halogen X tác dụng với lượng dư kim loại Mg thu được 19,0 gam muối. Mặt khác, cũng m gam X ?

ID 540382.

Cho m gam đơn chất halogen X tác dụng với lượng dư kim loại Mg thu được 19,0 gam muối. Mặt khác, cũng m gam X cho tác dụng với lượng dư kim loại Al thu được 17,8 gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đơn chất X là

A. F2.
B. Cl2.
C. I2.
D. Br2.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

1/8/2018 lúc 10:50 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: Mg + X2 → MgX2 || 2Al + 3X2 → 2AlX3.

Lượng X dùng trong 2 thí nghiệm là như nhau nên:

nX2 = \(\dfrac{{19}}{{24 + 2X}} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{{17,8}}{{27 + 3X}}\) ⇒ X = 35,5 ⇒ chọn B.

ddhh02 huhu giải hộ em vs . 17/4/2018
17/4/2018 lúc 21:10
sasukeduy113 viết pt pứ ra nha eđặt X có dạng R2 (vì halogen luôn dạng phân tử)Mg+R2=> MgR2 và Al+3/2R2=> AlR3ta có nMg pứ=(m muối-m X)/24=(19-m)/24 =nR2=> nAl pứ=2/3nR2=2/3*(19-m)/24bảo toàn KL: m AL pứ+mX=m muối=> 2/3*(19-m)/24+m=17,8giải pt ra được mtừ m ra được số mol Xtừ đây suy ra M X => KQ ^^ . 17/4/2018
17/4/2018 lúc 21:19 (1) Cảm ơn
dungbinhgianghd đáp án sao sai nhiều vậy ảnh hưởng đến bao nhiêu thứ nhờ giáo viên xem lại hộ...
25/4/2018 lúc 16:3 (1) Cảm ơn
huyen258 đáp án B
30/4/2018 lúc 23:11 Cảm ơn
nguyenminh1412 cl2 đúng r thấy a
24/4/2018 lúc 21:8
ngocdz59 em hỏi này cái gọi số mol X2 là a -> a(24+2xMX)=19 -> a=.... pt số 2 2/3xax(27x2+3xMx)=17.8 :V nãy h qên k nhfin số mol x cân = là 2/3 huhu :V hèn j cứ lộn kkkkkk
21/4/2019 lúc 23:19
katdrop cl2 nha :v
21/4/2019 lúc 23:23 (1) Cảm ơn
ngocdz59 đọc dưới of em kìa kkk cay
21/4/2019 lúc 23:28 (1) Cảm ơn
ngocdz59 Ngáo gòi huhu Alx3 thôi sorry ae
21/4/2019 lúc 23:21
ngocdz59 ae làm như mk nói 2/3xa(27+3xMx)-17.8 cal 35.5 ra =0 bao chuẩn -.-ơ
21/4/2019 lúc 23:22