Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) ?

ID [133813]

Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) hỗn hợp khí CO và H2 tối thiểu cần dùng để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X là:

A. 3,36 lít.
B. 6,72 lít.
C. 1,12 lít.
D. 4,48 lít.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Ta có nH2SO4 = 0,1 mol và nHCl = 0,1 mol.

⇒ ∑nH+ = 0,1×2 + 0,1 = 0,3 mol ⇒ ∑nO/Oxit = \(\dfrac{nH^+}{2}\) = 0,15 mol

⇒ ∑n(CO+H2) = ∑nO/Oxit = 0,15 mol ⇒ V = 3,36 lít ⇒ Chọn A

Bình luận
kimtien10 sai ngu
18 Tháng 3 lúc 23:45