Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) ?

ID [642275]

Cho m gam hỗn hợp X gồm CuO, Fe2O3, FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch chứa H2SO4 1M và HCl 1M. Thể tích (ở đktc) hỗn hợp khí CO và H2 tối thiểu cần dùng để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X là:

A. 3,36 lít.
B. 6,72 lít.
C. 1,12 lít.
D. 4,48 lít.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Ta có nH2SO4 = 0,1 mol và nHCl = 0,1 mol.

⇒ ∑nH+ = 0,1×2 + 0,1 = 0,3 mol ⇒ ∑nO/Oxit = \(\dfrac{nH^+}{2}\) = 0,15 mol

⇒ ∑n(CO+H2) = ∑nO/Oxit = 0,15 mol ⇒ V = 3,36 lít ⇒ Chọn A

kimtien10 sai ngu
18 Tháng 3 lúc 23:45