Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X ?

ID 655733.

Cho m gam triglixerit T tạo bởi axit panmitic và axit oleic tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch X chứa 129 gam hỗn hợp 2 muối. Biết ½ dung dịch X làm mất màu vừa đủ với 0,075 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là

A. 128,70
B. 132,90
C. 64,35
D. 124,80
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Giả sử T chứa 2 gốc Panmitic và 1 gốc Oleic

⇒ nC17H33COONa = 0,075×2 = 0,15 mol \(\Leftrightarrow\) nC15H31COONa = 0,3 mol

⇒ mMuối = 0,15×304 + 0,3×278 = 129 gam = Dữ kiện đề ⇒ Điều giả sử đúng

⇒ mT = 0,15 × 832 = 124,8 gam ⇒ Chọn D

votanphat625 Xin lời giải
3 Tháng 5 lúc 22:52
votanphat625 ĐA: 119,1 g mà a
3 Tháng 5 lúc 22:56
borntodie2000 119,1 đúng rồi bạn mình cũng ra như vậy
3 Tháng 5 lúc 23:24 Cảm ơn
votanphat625 Sao cười bạn
5 Tháng 5 lúc 22:31 Cảm ơn
kimchung05112000 sao e tính k ra đáp án v ạ.giúp e vs ạ
27 Tháng 5 lúc 22:4
tranduchoanghuy có đáp án rồi mà em @@
28 Tháng 5 lúc 0:11 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: