Cho mạch điện như hình vẽ: Với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn d?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho mạch điện như hình vẽ: Với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn d?

ID [0]

Cho mạch điện như hình vẽ: image043.gif
Với UAB = 300(V), UNB = 140(V), dòng điện i trễ pha so với uAB một góc φ (cosφ = 0,8), cuộn dây thuần cảm. Vôn kế V chỉ giá trị:

A. 100(V)
B. 200(V)
C. 300(V)
D. 400(V)
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D Ta có \( U_R = U\cos \varphi = 240\)
Mặt khác \(U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \Rightarrow 300^2 = 240^2 + (U_L - 140)^2\)
\(\Rightarrow U_L = 320 V\)
\(\Rightarrow U_{AN} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} = 400 V\)
Bình luận
01692813536 ai giải thích sao UR=Ucosp với
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 17:55
snphnams Cos(phi) = R/Z= (IR)/ (IZ) = Ur/ U
=> Ur= U.cos(phi)

29 Tháng 4 lúc 18:0 Cảm ơn