Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/?

ID [646722]

Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/s. Tốc độ trung bình của vật có thể đạt được trong một chu kì có thể có giá trị

A. 4 cm/s.
B. 6 cm/s.
C. 8√2 cm/s.
D. 2 cm/s.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 10e.png
Bình luận
huygatamlop2 làm sao có đc T/8=0,5s vậy thầy ơi
Trả lời 1 Tháng 4 lúc 12:12
snphnams Ta có:
+)Cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/s. Biểu diễn các điểm này trên đường tròn thì các điểm này lần lượt đối xứng nhau qua trục tung và trục hoành. => có 4 khoảng thời gian như vậy. => Δt= T/4= 0,5s => T=2s => w= π.
v= Vmax.căn(2)/2 = 4π => Vmax= 4π.căn(2) => A= 4.căn(2)
Vtb= 4A/T= 4.4.căn(2)/2= 8.căn(2) cm/s
1 Tháng 4 lúc 12:54 Cảm ơn
phamduyhieu cái v bằng vmax căn 2 chia 2 là ở đâu z ạ
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 23:31
ngocanh13112k là ở chỗ pi/4
31 Tháng 5 lúc 23:34 Cảm ơn
phamduyhieu thanks bn nhé
31 Tháng 5 lúc 23:42
hai123nv phải là T/6 chứ nhở...vì nếu mà sau T/8 nó sẽ có thể về vị trí cân bằng mà
Trả lời 6 Tháng 6 lúc 20:48
reus98 e cứ chia ra 2TH mà giải tương tự thôi nha :
+ TH1 : Khi Vmax = 4pi cm/s thì : t = T/2 = 0,5s => T = 1s
* TH2 : |v| = 4pi cm/s
=> v = +- 4pi cm/s
thì t = T/4 = 0,5s => T = 2s
24 Tháng 9 lúc 17:56 Cảm ơn
nguyenminhnhat2001 bài này e ko hiểu lắm ạ
24 Tháng 9 lúc 17:44
nguyenminhnhat2001 hellp
24 Tháng 9 lúc 17:44 Cảm ơn
reus98 Dạng này quen rồi , e có thể hiểu như thế này nha :
+ Ta có thể chia ra 2TH để giải bài này như sau :
* TH1 : Vmax = 4pi cm/s
=> t = T/2 = 0,5s => T = 1s => W = 2pi rad/s
=> A = Vmax/W = 2 cm
=> |Vtb| = 4A/T = 8 cm/s
* TH2 : |v| = 4pi cm/s
=> v = +- 4pi cm/s
Ta biểu diễn vị trí các điểm có tốc độ 4 cm/s trên đường tròn LG :
=> vmax/ căn 2 = 4pi => Vmax = 4pi căn 2
+ Mặt khác : T/4 = 0,5s => T = 2s => W = pi
=> A = Vmax/W = 4 căn 2 cm
=> |Vtb| = 4A/T = 8 căn 2 cm/s
24 Tháng 9 lúc 17:54 Cảm ơn