Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/?

ID [0]

Cho một chất điểm dao động điều hòa biết rằng cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/s. Tốc độ trung bình của vật có thể đạt được trong một chu kì có thể có giá trị

A.4 cm/s.
B.6 cm/s.
C.8√2 cm/s.
D.2 cm/s.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C10e.png
Bình luận
nguyenminhnhat2001 - bài này e ko hiểu lắm ạ

Trả lời

nguyenminhnhat2001 hellp
reus98 Dạng này quen rồi , e có thể hiểu như thế này nha :
+ Ta có thể chia ra 2TH để giải bài này như sau :
* TH1 : Vmax = 4pi cm/s
=> t = T/2 = 0,5s => T = 1s => W = 2pi rad/s
=> A = Vmax/W = 2 cm
=> |Vtb| = 4A/T = 8 cm/s
* TH2 : |v| = 4pi cm/s
=> v = +- 4pi cm/s
Ta biểu diễn vị trí các điểm có tốc độ 4 cm/s trên đường tròn LG :
=> vmax/ căn 2 = 4pi => Vmax = 4pi căn 2
+ Mặt khác : T/4 = 0,5s => T = 2s => W = pi
=> A = Vmax/W = 4 căn 2 cm
=> |Vtb| = 4A/T = 8 căn 2 cm/s
hai123nv - phải là T/6 chứ nhở...vì nếu mà sau T/8 nó sẽ có thể về vị trí cân bằng mà

Trả lời

reus98 e cứ chia ra 2TH mà giải tương tự thôi nha :
+ TH1 : Khi Vmax = 4pi cm/s thì : t = T/2 = 0,5s => T = 1s
* TH2 : |v| = 4pi cm/s
=> v = +- 4pi cm/s
thì t = T/4 = 0,5s => T = 2s
phamduyhieu - thanks bn nhé

Trả lời

phamduyhieu - cái v bằng vmax căn 2 chia 2 là ở đâu z ạ

Trả lời

ngocanh13112k là ở chỗ pi/4
huygatamlop2 - làm sao có đc T/8=0,5s vậy thầy ơi

Trả lời

snphnams Ta có:
+)Cứ sau mỗi quãng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì vật lại có tốc độ 4π cm/s. Biểu diễn các điểm này trên đường tròn thì các điểm này lần lượt đối xứng nhau qua trục tung và trục hoành. => có 4 khoảng thời gian như vậy. => Δt= T/4= 0,5s => T=2s => w= π.
v= Vmax.căn(2)/2 = 4π => Vmax= 4π.căn(2) => A= 4.căn(2)
Vtb= 4A/T= 4.4.căn(2)/2= 8.căn(2) cm/s