Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng?

ID [649118]

Cho một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ gắn với lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động điều hòa. Biết rằng cứ sau mỗi khoảng thời gian ngắn nhất là 0,5 s thì động năng lại bằng thế năng và tốc độ trung bình của vật nhỏ trong một chu kỳ là 12 cm/s. Cơ năng trong dao động điều hòa của con lắc xấp xỉ bằng

A. 16 mJ.
B. 30 mJ.
C. 36 mJ.
D. 40 mJ.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
minhphuong222

Trần thị minh phương

1e.png