Cho một lượng Cu(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho một lượng Cu(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực?

ID [138701]

Cho một lượng Cu(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 0,4M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 4A đến khi khối lượng dung dịch giảm 16,68 gam thì dừng điện phân. Nhúng thanh Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,07 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời khối lượng thanh Fe giảm 5,88 gam. Thời gian điện phân là:

A. 9264 giây.
B. 9168 giây.
C. 9650 giây.
D. 6755 giây.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
nguyennghia1999 giúp em câu này nữa???? . 19/4/2018
Trả lời 19 Tháng 4 lúc 21:12
nguyennghia1999 helpppppppppp
Trả lời 22 Tháng 4 lúc 22:21
nguyennghia1999 anh huy giup em bài này với
Trả lời 23 Tháng 4 lúc 7:38
tranduchoanghuy test
23 Tháng 4 lúc 7:40 (1) Cảm ơn
tranduchoanghuy ► Xét phản ứng Fe + dung dịch sau điện phân: 4H⁺ + NO₃⁻ + 3e → NO + 2H₂O ⇒ nH⁺ = 4nNO = 0,28 mol > nH⁺ ban đầu ^_^
⇒ H⁺ đã được sinh thêm ⇒ H₂O bị điện phân ở anot ⇒ Cl⁻ bị điện phân hết ||● Lại có: GIẢ SỬ Cu²⁺ bị điện phân hết ⇒ m giảm = mFe pứ = 5,88 (g) ⇒ nFe pứ = 0,105 mol. Bảo toàn electron thấy thỏa mãn
(2nFe = 3nNO) ⇒ Cu²⁺ bị điện phân hết ^_^ ⇒ dung dịch sau điện phân chỉ chứa HNO₃ ⇒ nHNO₃ = 4nNO = 0,28 mol. Bảo toàn nguyên tố Nitơ: nCu²⁺ = nCu(NO₃)₂ = 0,14 mol
► Đặt nO₂ = x; nH₂ = y. Bảo toàn electron: 0,14 × 2 + 2y = 4x + 0,16 || m giảm = 32x + 2y + 0,14 × 64 + 0,08 × 71 = 16,68(g) ||⇒ giải hệ có: x = y = 0,06 mol ^_^
⇒ ne = 0,06 × 4 + 0,16 = 0,4 mol ⇒ t = 0,4 × 96500 ÷ 4 = 9650 (s) ⇒ chọn C ^_^
23 Tháng 4 lúc 8:2 (1) Cảm ơn