Cho một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5πt - π/3) cm. Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5πt - π/3) cm. Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đ?

ID 645858.

Cho một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5πt - π/3) cm. Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10 s là

A. 3√3 cm.
B. -3√2 cm.
C. -3√3 cm.
D. 3√2 cm.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
khuatuyen ai giai thich giup voi ko hieu
25/4/2018 lúc 10:27
anhtrinh01 giải chi tiết như thế nào vậy ạ ?
25/4/2019 lúc 21:9
reus98 ta c ó v max = 3 0 pi mà có vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đang giảm
nên có v 15 căn 2 = v max căn 2 / 2 nên có v < 0
vậy vật ứng với li đọ x = - A căn 2 / 2
thời điểm đó 3/10 s = 3T/4
sau thời gian hết 3T/4 thì vật di đến điểm kết thúc
từ đó tính được li độ sau thời điểm đó
25/4/2019 lúc 23:18 Cảm ơn
dinhnhan2000 Ô theo em cách khác ạ. thơi điểm t vạt ở nửa trên đg trong và có li đô +A căn 2 /2 và đi về biên âm. t_ T/2+T/4 tính ra li độ vật đi là +3can2 chứ ạ?
16/5/2019 lúc 19:40
reus98 e hiểu như thế này nha :
+ Ta có : Vmax = WA = 30pi cm/s
Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đang giảm
=> |v|= Vmax căn 2/2 => |x| = A căn 2/2
do v đang giảm nên nó sẽ ứng với li độ : x = - A căn 2/2 và đi theo chiều dương
T = 2pi/W = 0,4s => t = 3/10 s = 3T/4 nó sẽ đi như sau :
từ x = - A căn 2/2 -> VTCB -> A -> x = - A căn 2/2
=> Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10 s là : x = - A căn 2/2 = - 6 căn 2/2 = - 3 căn 2 cm
16/5/2019 lúc 20:56 Cảm ơn