Cho một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5πt - π/3) cm. Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5πt - π/3) cm. Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đ?

ID [17551]

Cho một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(5πt - π/3) cm. Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đang giảm. Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10 s là

A.3√3 cm.
B.-3√2 cm.
C.-3√3 cm.
D.3√2 cm.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
binhk3pro - ơ nhưng vẪN LÀ D mà nhỉ

Trả lời

npnspeed B nha. Dưới mình trình bày rõ rồi á.
sonvip2k2 vâng ạ youtube.com/watch?v=ZzT1t58HziI
phongthankiem post link nhầm kênh à
sonvip2k2 đúng r mà
binhk3pro - ơ D mà nhỉ

Trả lời

binhk3pro nhầm
thuuphuongg9898 - ???????

Trả lời

npnspeed Bài này mình chỉ cách bấm máy nhé:
Tại t:
v= -5pi.6.sin(ℐ) = 15.can2.pi
v đang giảm
=> ℐ = -pi/4
x(t+3/10) = 6.cos(5pi.3/10 - pi/4)
= -3.can2
thuuphuongg9898 trên lớp e vẫn e vẫn học luận mà s chứ trắc nghiệm hoài vậy?huhu
npnspeed Cách tự luận tất nhiên sẽ dài hơn nhé:
x= 6.cos(5pi.t -pi/3)
=> v = -30pi.sin(5pi.t - pi/3)
= 15.can2.pi
v đang giảm
=> 5pi.t - pi/3 = -pi/4 + k.2pi
Pha dao động tại thời điểm t + 3/10s là:
ℐ= 5pi.(t+3/10)-pi/3 = -pi/4 + 3pi/2 + k.2pi = 5pi/4 + k2pi
Li độ tại thời điểm t + 3/10s là:
x = 6.cos(5pi/4 +k.2pi) = 6.cos(5pi/4) = -3.can2
dinhnhan2000 - Ô theo em cách khác ạ. thơi điểm t vạt ở nửa trên đg trong và có li đô +A căn 2 /2 và đi về biên âm. t_ T/2+T/4 tính ra li độ vật đi là +3can2 chứ ạ?

Trả lời

reus98 e hiểu như thế này nha :
+ Ta có : Vmax = WA = 30pi cm/s
Tại thời điểm t, vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đang giảm
=> |v|= Vmax căn 2/2 => |x| = A căn 2/2
do v đang giảm nên nó sẽ ứng với li độ : x = - A căn 2/2 và đi theo chiều dương
T = 2pi/W = 0,4s => t = 3/10 s = 3T/4 nó sẽ đi như sau :
từ x = - A căn 2/2 -> VTCB -> A -> x = - A căn 2/2
=> Li độ của vật sau thời điểm đó 3/10 s là : x = - A căn 2/2 = - 6 căn 2/2 = - 3 căn 2 cm
anhtrinh01 - giải chi tiết như thế nào vậy ạ ?

Trả lời

reus98 ta c ó v max = 3 0 pi mà có vật có vận tốc 15√2π (cm/s) và đang giảm
nên có v 15 căn 2 = v max căn 2 / 2 nên có v < 0
vậy vật ứng với li đọ x = - A căn 2 / 2
thời điểm đó 3/10 s = 3T/4
sau thời gian hết 3T/4 thì vật di đến điểm kết thúc
từ đó tính được li độ sau thời điểm đó
khuatuyen - ai giai thich giup voi ko hieu

Trả lời