Cho nguyên hàm I = int {{x^2}sqrt {1 - {x^2}} dx} . Với cách đặt x = sin t;left( {t in left[ {frac{{ - pi }}?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho nguyên hàm I = int {{x^2}sqrt {1 - {x^2}} dx} . Với cách đặt x = sin t;left( {t in left[ {frac{{ - pi }}?

ID 698122.

Cho nguyên hàm \(I = \int {{x^2}\sqrt {1 - {x^2}} dx} \). Với cách đặt \(x = \sin t\;\left( {t \in \left[ {\dfrac{{ - \pi }}{2};\dfrac{\pi }{2}} \right]} \right)\) ta được:

A. \(I = \int {{{\sin }^2}t\cos tdt} \)
B. \(I = \dfrac{1}{4}\int {{{\sin }^2}2tdt} \)
C. \(I = \int {{{\sin }^2}2tdt} \)
D. \(I = - \dfrac{1}{4}\int {{{\sin }^2}2tdt} \)
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 20 Tháng 9 lúc 14:55 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
thanhthuychl169 Key sai phải k ạ?
12 Tháng 1 lúc 21:35
thuha1602 key đúng r bạn ạ
12 Tháng 1 lúc 21:36 Cảm ơn
fifa2018 key đúng nhé bạn
12 Tháng 1 lúc 21:36 Cảm ơn
dong678 dạ mod gt dùm em tại sao sin^2 t x cos^2 t =1/4 sin^2 2t vậy ạ
14 Tháng 2 lúc 21:13
roseleaf32 Vì ta có công thức sin2t= 2sintcosx
= > sin^2(2t) = 4.sin^2(t). cos^2(t)
= > sin^2(t).cos^2(t) = 1/4 . sin^2(2t)
14 Tháng 2 lúc 21:29 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ