Cho phản ứng: FeCl2  +  KMnO4  +  H2SO4  →  FeCl3  +  Fe2(SO4)3  + ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng: FeCl2  +  KMnO4  +  H2SO4  →  FeCl3  +  Fe2(SO4)3  + ?

ID [557091]

Cho phản ứng: FeCl2  +  KMnO4  +  H2SO4  →  FeCl +  Fe2(SO4)3  +  K2SO4  +   MnSO4  +  H2O.
Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là

A. 120.
B. 111.
C. 125.
D. 118.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: ► Quá trình cho - nhận e: Fe+2 → Fe+3 + e (1) || Mn+7 + 5e → Mn+2 (2).

Thăng bằng e: 5 × (1) + (2) ⇒ 5Fe+2 + Mn+7 → 5Fe+3 + Mn+2 (*).

Để hệ số nguyên thì nhân 5 phương trình (*): 30Fe+2 + 6Mn+7 → 30Fe+3 + 6Mn+2

● Điền hệ số vào phương trình: 30FeCl2 + 6KMnO4 + H2SO4 → FeCl3 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 6MnSO4 + H2O.

Bảo toàn nguyên tố Clo ⇒ 20FeCl3. Bảo toàn nguyên tố Fe ⇒ 5Fe2(SO4)3. Bảo toàn nguyên tố Kali ⇒ 3K2SO4.

Bảo toàn gốc SO4 ⇒ 24H2SO4. Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ 24H2O.

||► 30FeCl2 + 6KMnO4 + 24H2SO4 → 20FeCl3 + 5Fe2(SO4)3 + 3K2SO4 + 6MnSO4 + 24H₂O

||⇒ Hệ số nguyên đã tối giản ⇒ tổng hệ số của các chất là 118 ⇒ chọn D.

Bình luận
quebec tại sao KMnO4 là 1 thì FeCl2 là 5 ạ
Trả lời 28 Tháng 6 lúc 22:47
minhhuong2072001 nhân chéo lên mak
28 Tháng 6 lúc 22:49 Cảm ơn
haibarachan mn+7 +5e=> mn+2 ]*1
fe2+ => fe3+ +1e]*5
28 Tháng 6 lúc 22:59 Cảm ơn
tungvuthanh2001 khó
1 Tháng 8 lúc 7:55
duchoa2001 công nhận khó. mãi k ra
4 Tháng 8 lúc 21:38
maimaihanhdao
16 Tháng 11 lúc 7:43
hobakhuyen E cần lời giải ạ
Trả lời 10 Tháng 4 lúc 8:26
tranduchoanghuy ► Ta có quá trình cho nhận - e sau ^_^:
Fe⁺² → Fe⁺³ + e (1) || Mn⁺⁷ + 5e → Mn⁺² (2)
Thăng bằng e ⇒ 5 × (1) + (2) cho: 5Fe⁺² + Mn⁺⁷ → 5Fe⁺³ + Mn⁺² (*)
► Điền hệ số vào phương trình ^_^:
Ở đây khi điền hệ số vào phương trình, ta chú ý là Cl chỉ có trong
FeCl₂ và FeCl₃ ⇒ muốn cân bằng clo thì phải nhân 3 vào FeCl₂ và 2 vào FeCl₃
||⇒ phương trình (*) ta phải nhân 3 × 2 (nhân thêm 2 nữa để cho hệ số của K₂SO₄ nguyên) ^_^
⇒ 30FeCl₂ + 6KMnO₄ + H₂SO₄ → FeCl₃ + Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 6MnSO₄ + H₂O ^_^
► Bảo toàn nguyên tố Clo ⇒ 20FeCl₃. Bảo toàn nguyên tố Fe ⇒ 5Fe₂(SO₄)₃.
Bảo toàn nguyên tố Kali ⇒ 3K₂SO₄. Bảo toàn gốc SO₄ ⇒ 24H₂SO₄
Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ 24H₂O
||⇒ 30FeCl₂ + 6KMnO₄ + 24H₂SO₄ → 20FeCl₃ + 5Fe₂(SO₄)₃ + 3K₂SO₄ + 6MnSO₄ + 24H₂O
||⇒ tổng hệ số của các chất là 30 + 6 + 24 + 20 + 5 + 3 + 6 + 24 = 118 ⇒ chọn D ^_^
10 Tháng 4 lúc 10:56 Cảm ơn
khanhtho2002 em cần lời giải
Trả lời 5 Tháng 7 lúc 22:58
losttowin tưởng mod HUy giải bên trên r
5 Tháng 7 lúc 23:4 Cảm ơn
sasukeduy113 anh Huy giải v em thắc mắc ở đâu nữa hả em
6 Tháng 7 lúc 1:37 Cảm ơn
radisk ))
13 Tháng 7 lúc 8:48
lethu2002 chỗ suy ra pt * phải nhân hai nhân 3 là sao v ạ và FeCl2 sao lại thành 30 v
Trả lời 6 Tháng 8 lúc 14:9
taipro11a1 đây r
6 Tháng 8 lúc 14:53 Cảm ơn
taipro11a1 để cho hệ số nguyên kìa em a ý giải thích rõ r mà
6 Tháng 8 lúc 14:55 Cảm ơn
sasukeduy113 à vì 2FeCl3 = 3FeCl2 vậy thôi em :v cân bằng Cl ý
còn ở dưới là số 3 nha Huy viết nhầm ^^
6 Tháng 8 lúc 18:43 Cảm ơn
tranduchoanghuy viết đúng rồi =.=!! nhầm cái nồi anh ấy
KMnO₄ mà muốn cho K₂SO₄ có hệ số nguyên thì phải nhân đôi KMnO₄ tức 2KMnO₄
⇒ nhân 2 pt (*) ^_^ còn để bảo toàn Clo thì 2FeCl₃ = 3FeCl₂
⇒ nhân 3 pt (*) nữa ||⇒ tổng cộng là nhân 3 × 2 = nhân 6
Ban đầu là 5Fe²⁺ nhân 6 là thành 30Fe²⁺
12 Tháng 8 lúc 10:45 Cảm ơn
chianhgh Giải giúp đi thầy oie
Trả lời 7 Tháng 8 lúc 8:51
tranduchoanghuy ► Ta có quá trình cho nhận - e sau ^_^:
Fe⁺² → Fe⁺³ + e (1) || Mn⁺⁷ + 5e → Mn⁺² (2)
Thăng bằng e ⇒ 5 × (1) + (2) cho: 5Fe⁺² + Mn⁺⁷ → 5Fe⁺³ + Mn⁺² (*)
► Điền hệ số vào phương trình ^_^:
Ở đây khi điền hệ số vào phương trình, ta chú ý là Cl chỉ có trong
FeCl₂ và FeCl₃ ⇒ muốn cân bằng clo thì phải nhân 3 vào FeCl₂ và 2 vào FeCl₃
||⇒ phương trình (*) ta phải nhân 3 × 2 (nhân thêm 2 nữa để cho hệ số của K₂SO₄ nguyên) ^_^
⇒ 30FeCl₂ + 6KMnO₄ + H₂SO₄ → FeCl₃ + Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 6MnSO₄ + H₂O ^_^
► Bảo toàn nguyên tố Clo ⇒ 20FeCl₃. Bảo toàn nguyên tố Fe ⇒ 5Fe₂(SO₄)₃.
Bảo toàn nguyên tố Kali ⇒ 3K₂SO₄. Bảo toàn gốc SO₄ ⇒ 24H₂SO₄
Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ 24H₂O
||⇒ 30FeCl₂ + 6KMnO₄ + 24H₂SO₄ → 20FeCl₃ + 5Fe₂(SO₄)₃ + 3K₂SO₄ + 6MnSO₄ + 24H₂O
||⇒ tổng hệ số của các chất là 30 + 6 + 24 + 20 + 5 + 3 + 6 + 24 = 118 ⇒ chọn D ^_^
7 Tháng 8 lúc 10:38 Cảm ơn
hothithanhtrinh1 e không hiểu chỗ cân bằng Clo phải nhân 2 nhân 3 gì gì đó ạ rồi KMnO4 nữa
Trả lời 29 Tháng 8 lúc 22:2