Cho phản ứng hạt nhân nhân Đây là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng hạt nhân nhân Đây là

ID [40093]

Cho phản ứng hạt nhân nhân 3a.png Đây là

A.phản ứng phân hạch.
B.phản ứng thu năng lượng.
C.phản ứng nhiệt hạch.
D.hiện tượng phóng xạ hạt nhân.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C3a.png
Bình luận
zxcvbb20 - ai cho e định nghĩa phản ứng nhiệt hạch dc k ạ trong bài k có

Trả lời

reus98 * e tham khảo như sau nha !
- Ta có : Phản ứng nhiệt hạch: là phản ứng trong đó 2 hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn vài nơ tron
1. Đặc điểm: + Phản ứng nhiệt hạch là phaûn öùng toả năng lượng.
+ Tính theo mỗi một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng ít hơn phản ứng phân hạch, nhưng tính theo khối lượng nhieân lieäu thì phaûn öùng nhiệt hạch toả ra năng lượng nhiều hơn.
+ Sản phẩm của pứ nhiệt hạch sạch hơn (không có tính phóng xạ)
2. Điều kiện để có phản ứng nhiệt hạch xảy ra:
Nhiệt độ cao khoảng 100 triệu độ.
Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.
Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao 100 triệu độ phải đủ lớn.
3. Năng lượng nhiệt hạch:
Tỏa ra năng lượng rất lớn.
Là nguồn gốc năng lượng của hầu hết các vì sao.
4. Ưu điểm của năng lượng nhiệt hạch:
Nguồn nguyên liệu dồi dào.
Phản ứng nhiệt hạch không gây ô nhiễm môi trường.