Cho phản ứng: KMnO4 + C6H12O6 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) các chất trong phương?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng: KMnO4 + C6H12O6 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O. Tổng hệ số (nguyên, tối giản) các chất trong phương?

ID [557095]

Cho phản ứng: KMnO4 + C6H12O6 + H2SO4 → MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O.
Tổng hệ số (nguyên, tối giản) các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là

A. 197.
B. 200.
C. 225.
D. 176.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
thuyduy2001 tổng hệ số các sản phẩm?? nếu thế thì chỉ cộng sản phẩm, ra 132 chứ ạ
Trả lời 28 Tháng 6 lúc 17:0
tranduchoanghuy vui vậy anh hiền ơi sửa đề 28/6/2017
28 Tháng 6 lúc 17:3 Cảm ơn
thaivany2019 hệ số 24-5-36->24-12-30-66
6 Tháng 8 lúc 21:50