Cho phản ứng sau: C6H5CH2CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Xác định tổng hệ số các chấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng sau: C6H5CH2CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O. Xác định tổng hệ số các chấ?

ID [605039]

Cho phản ứng sau:
C6H5CH2CH2CH3 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + MnSO4 + H2O.
Xác định tổng hệ số các chất trong phương trình phản ứng (biết rằng chúng ước chung lớn nhất bằng 1).

A. 14.
B. 15.
C. 18.
D. 20.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: ► Quá trình cho-nhận electron: 2C–2 → 2C+3 + 10e (1) || Mn+7 + 5e → Mn+2 (2).

Thăng bằng electron: 1 × (1) + 2 × (2) ⇒ 2C–2 + 2C–3 + 2Mn+7 → 2C+3 + 2C+4 + 2Mn+2.

● Điền hệ số: C6H5CH2CH2CH3 + 2KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + 2MnSO4 + H2O.

Bảo toàn nguyên tố Kali ⇒ 1K2SO4. Bảo toàn nguyên tố S ⇒ 3H2SO4. Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ 2H2O.

||► C6H5CH2CH2CH3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → C6H5COOH + CH3COOH + K2SO4 + 2MnSO4 + 4H2O.

Ước chung lớn nhất là 1 ⇄ hệ số nguyên tối giản ⇒ tổng hệ số là 15 ⇒ chọn B.

Bình luận
haikyuu789456258 Cau này có thể giải chi tiết đc ko ạ
Trả lời 27 Tháng 11 lúc 20:17
tranduchoanghuy C₆H₅ được bảo toàn (rõ ràng vì C₆H₅ từ C₆H₅C₂H₅ tới C₆H₅COOH vẫn còn)
CH₃ cũng vậy vì hidrocacbon thơm có dạng C₆H₅-CH₂-CH₂-R bị oxi hóa sẽ thành C₆H₅-COOH + RCOOH ^_^
=> loại 2 cái đó ra
Số oxi hóa của CH₂ trong -CH₂-CH₂-CH₃ là -2. Số oxi hóa của C trong COOH là +3
=> 2C⁻² → 2C⁺³ + 10e (1)
Số oxi hóa của Mn trong MnO₄⁻ là +7. Số oxi hóa của Mn trong Mn²⁺ là +2
=> Mn⁺⁷ + 5e → Mn⁺² (2)
Để cân bằng e thì pt (2) nhân 2
=> 2C⁻² + 2Mn⁺⁷ → 2C⁺³ + 2Mn⁺²...điền vào ta có:
C₆H₅CH₂CH₂CH₃ + 2KMnO₄ + H₂SO₄ → C₆H₅COOH + CH₃COOH + K₂SO₄ + 2MnSO₄ + H₂O
BTNT(S) => hệ số của H₂SO₄ là 3. BTNT(H) => hệ số của H₂O là 4.
=> C₆H₅CH₂CH₂CH₃ + 2KMnO₄ + 3H₂SO₄ → C₆H₅COOH + CH₃COOH + K₂SO₄ + 2MnSO₄ + 4H₂O
=> tổng hệ số là 1 + 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 2 + 4 = 15
27 Tháng 11 lúc 23:25 (3) Cảm ơn
haikyuu789456258 Anh ơi em có thắc mắc tí vậy tại sao mình phải viết 2C(-2) ->2C(+3)+10e mà ko phải C(-2)->C(+3) +5e. Tại em thấy đôi khi có 2C người ta chỉ lấy 1C còn đôi khi có 2C người ta lấy cả 2
Trả lời 28 Tháng 11 lúc 19:0
tranduchoanghuy Tại cái này nó trong cùng 1 phân tử nên đi đôi với nhau ấy em ^_^ -CH₂-CH₂-CH₃ em thấy cái C⁻² nó cùng 1 phân tử thì hệ số của cái này như thế nào thì cái kia cũng như vậy => nếu tách ra vẫn được nhưng bắt buộc phải tỉ lệ 1 : 1
Chẳng hạn tách ra thành 1C⁻² + 1C⁻² vẫn được nhưng hơi sai bản chất tuy nhiên không được dùng 1C⁻² + 2C⁻²
28 Tháng 11 lúc 19:3 (5) Cảm ơn
tannuongyeutinh E đọc cmt mà vẫn k hiểu sao lại là 10e ấy
28 Tháng 11 lúc 22:23 Cảm ơn
quanghangoodgood hòa tan hoàn toàn 19,2g kim loại M vào dung dịch H2SO4 thấy thoát ra 0,2 mol kí X(sản phảm khử duy nhất) .M là dùm em đi anh ơi
Trả lời 24 Tháng 1 lúc 22:14
nqtuan94 M= 32n , n =2 M là Cu
24 Tháng 1 lúc 22:15 Cảm ơn
tranduchoanghuy Em xét các TH sản phẩm khử là H₂, H₂S, SỐ₂ nhà em ^_^
24 Tháng 1 lúc 22:19 Cảm ơn
quanghangoodgood chi tiết tí đc hk ak
24 Tháng 1 lúc 22:24