Cho phản ứng: C6H5C2H5 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.Sau khi cân bằng với các hệ số có ước c?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho phản ứng: C6H5C2H5 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.Sau khi cân bằng với các hệ số có ước c?

ID 605038.

Cho phản ứng:
C6H5C2H5 + KMnO4 + H2SO4 → C6H5COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O.
Sau khi cân bằng với các hệ số có ước chung lớn nhất bằng 1 thì tổng của chúng là

A. 91.
B. 89.
C. 90.
D. 88.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: ► Quá trình cho-nhận e: C–2 + C–3 → C+3 + C+4 + 12e (1) || Mn+7 + 5e → Mn+2 (2).

Thăng bằng electron: 5 × (1) + 12 × (2) ⇒ 5C–2 + 5C–3 + 12Mn+7 → 5C+3 + 5C+4 + 12Mn+2.

● Điền hệ số: 5C6H5C2H5 + 12KMnO4 + H2SO4 → 5C6H5COOH + 5CO2 + 6K2SO4 + 12MnSO4 + H2O.

Bảo toàn nguyên tố Kali ⇒ 6K2SO4. Bảo toàn nguyên tố S ⇒ 18H2SO4. Bảo toàn nguyên tố Hidro ⇒ 28H2O.

||► 5C6H5C2H5 + 12KMnO4 + 18H2SO4 → 5C6H5COOH + 5CO2 + 6K2SO4 + 12MnSO4 + 28H2O.

Ước chung lớn nhất là 1 ⇄ hệ số nguyên tối giản ⇒ tổng hệ số là 91 ⇒ chọn A.

haikyuu789456258 Bai nay lam sao z moi nguoi em can bang chua ra@@
27 Tháng 11 lúc 10:5
tranduchoanghuy C₆H₅ được bảo toàn (rõ ràng vì C₆H₅ từ C₆H₅C₂H₅ tới C₆H₅COOH vẫn còn )
số oxi hóa của C trong C₂H₅ là -5/2 => C₂ là -5.
số oxi hóa của C trong COOH và CO₂ lần lượt là +3 và +4 ^_^
=> C₂⁻⁵ → C⁺³ + C⁺⁴ + 12e (1)
số oxi hóa của Mn trong MnO₄⁻ là +7
số oxi hóa của Mn trong Mn²⁺ là +2
=> Mn⁺⁷ + 5e → Mn⁺² (2)
Để cân bằng e thì pt (1) nhân 5 và pt(2) nhân 12
=> 5C₂⁻⁵ + 12Mn⁺⁷ → 5C⁺³ + 5C⁺⁴ + 12Mn⁺²...điền vào ta có:
5C₆H₅C₂H₅ + 12KMnO₄ + H₂SO₄ → 5C₆H₅COOH + 5CO₂ + K₂SO₄ + 12MnSO₄ + H₂O
BTNT(K) => hệ số của K₂SO₄ là 6. BTNT(S) => hệ số của H₂SO₄ là 18. BTNT(H) => hệ số của H₂O là 28.
=> 5C₆H₅C₂H₅ + 12KMnO₄ + 18H₂SO₄ → 5C₆H₅COOH + 5CO₂ + 6K₂SO₄ + 12MnSO₄ + 28H₂O
27 Tháng 11 lúc 11:28 (6) Cảm ơn
haikyuu789456258 Anh ơi mình viết C2-5(em ko cách viets làm sao đc như anh có khi nào giáo viên hỉu nhầm đó là số oxh của một nguyên tử cacbon k
27 Tháng 11 lúc 18:20
tranduchoanghuy gv em chấm thì em viết ra vở mà :P sao mà không được :P không thì 2C-5/2 :P
27 Tháng 11 lúc 18:38 (3) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: