Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có c?

ID [657012]

Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng động năng và có phương chuyển động hợp với phương chuyển động của prôtôn góc φ như nhau. Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2. Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị của góc φ là

A. 82,70.
B. 39,450.
C. 41,350.
D. 78,90.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận
thptpbcltth2000 ở dấu suy ra thứ nhất vì sao lại là 2Px^2?
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 20:43
reus98 công thức thôi e :
+ ta có : theo định luật bảo toàn động lượng thì : vt Pp = vt Px + vt Px
=> Pp^2 = Px^2 + Px^2 + 2.Px.Px.cos đen ta phi
=> Pp^2 = 2Px^2 + 2Px^2.cos 2 phi
3 Tháng 6 lúc 21:5 Cảm ơn
thptpbcltth2000 em hiểu rồi
3 Tháng 6 lúc 20:44
minhngoc232 Tại sao -0,97 mà ko phải 0,97 ạ?
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 22:53
reus98 nó giống nhau thôi mà e , theo tính chất thì hàm cos là đối đó
cos đối , sin bù , phụ chéo
nên ta có : mpKp = 2mx.Kx.(1 + cos 2phi)
thay số vào ta được : cos 2phi = -0,97
=> phi = 83 độ
4 Tháng 6 lúc 0:1 Cảm ơn