Cho rằng khi một hạt nhân urani phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy NA = 6,023.1023 molˉ1, khối l?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho rằng khi một hạt nhân urani phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy NA = 6,023.1023 molˉ1, khối l?

ID [596087]

Cho rằng khi một hạt nhân urani 35.png phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy NA = 6,023.1023 molˉ1, khối lượng mol của 35.png là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1kg urani 35.png là

A. 5,12.1026 MeV.
B. 51,2.1026  MeV.
C. 2,56.1015 MeV.
D. 2,56.1016 MeV.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi THPT QG 2017_Khoa KHTN_Đề 201

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận