Cho rằng khi một hạt nhân urani  phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy  khối lư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho rằng khi một hạt nhân urani  phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy  khối lư?

ID [643686]

Cho rằng khi một hạt nhân urani 31.png phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy 31.1.png khối lượng mol của urani 31.png là 235 gam/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani 31.png là

A. 31a.png
B. 31b.png
C. 31c.png
D. 31d.png
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B 11e.png
Bình luận