Cho sơ đồ phản ứng: C6H12O6 → X → Y → T C6H10O4.Nhận xét nào về các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho sơ đồ phản ứng: C6H12O6 → X → Y → T C6H10O4.Nhận xét nào về các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?

ID 517021.

Cho sơ đồ phản ứng:
C6H12O6 → X → Y → T Screenshot_98.png C6H10O4.
Nhận xét nào về các chất X, Y và T trong sơ đồ trên là đúng?

A. Chất X không tan trong nước.
B. Chất Y phản ứng được với KHCO3 tạo khí CO2.
C. Chất T phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
D. Nhiệt độ sôi của T nhỏ hơn nhiệt độ của X.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

4/5/2017 lúc 11:25 Link fb: ngat16021992@gmail.com

C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH (X)

C2H5OH \(\xrightarrow[170]{H_2SO_4}\)CH2=CH2 (Y) + H2O

CH2=CH24 + H2O → CH2OH-CH2OH (T)+ MnO2 + KOH

CH2OH-CH2OH + 2CH3COOH→ CH3COOCH2-CH2-OOC-CH3 + 2H2O

X là glucozo tan tốt trong nước → A sai

Y là CH2=CH2 không phản ứng với KHCO3 → B sai

T là HO-CH2-CH2-OH chứa 2 nhóm OH liên kề nên phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường → C đúng

.
hongha15 X là c2h5oh mà ?? . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 3:15
haixoay X là c2h5oh đúng rồi mà bạn . 5/5/2017
5/5/2017 lúc 3:24 Cảm ơn
TrinhMinh98 TrinhMinh98 suýt thi quên pư của c2h4 . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 19:28
andanhtb99 còn 1 trường hợp nữa.X c2h5oh,Y ch3cooh,Z ch2=ch-ooc-ch3.theo mk B cũng đúng,ai thay mk sai o dau k giup mk vs??? . 27/5/2017
27/5/2017 lúc 17:47
andanhtb99 help me 27/5/2017
27/5/2017 lúc 21:32 Cảm ơn
Truongthimyhue có hai nhóm oh kề nhau thì pư được với cu(oh)2
21/6/2018 lúc 20:45