Cho sơ đồ phản ứng: (1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 Biết X1 và Y1 có cùn?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho sơ đồ phản ứng: (1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2 (2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2 Biết X1 và Y1 có cùn?

ID 511229.

Cho sơ đồ phản ứng:
(1) X (C5H8O2) + NaOH → X1 (muối) + X2
(2) Y (C5H8O2) + NaOH → Y1 (muối) + Y2
Biết X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì không. Tính chất hóa học nào giống nhau giữa X2 và Y2?

A. Bị khử bởi H2 (t0, Ni).
B. Tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 (to).
C. Bị oxi hóa bởi O2 (xúc tác) thành axit cacboxylic.
D. Tác dụng được với Na.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

17/4/2017 lúc 10:9 Link fb: ngat16021992@gmail.com

X có CTPT C5H8O2 → π + v= = 2 = πCO + πC=C

X1 và Y1 có cùng số nguyên tử cacbon; X1 có phản ứng với nước brom, còn Y1 thì không → chứng tỏ X1 chứa liên kết đôi C=C

→ X có cấu tạo CH2=CHCOOC2H5 + NaOH → CH2=CHCOONa (X1) + C2H5OH (X2)

Y có cấu tạo C2H5COOCH=CH2 + NaOH → 2H5COONa (Y1) + CH3CHO(Y2)

Chỉ có Y2 tham gia phản ứng với H2 và AgNO3/NH3 → loại A, B

Chỉ có X2 tác dụng với Na → loại D

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

CH3CHO + 0,5O2 → CH3COOH → C đúng

Đáp án C.

hangactiviti chất y kh tác dung với nước br mà sao vẫn có =
4/6/2018 lúc 23:3
sasukeduy113 đề nói Y1 mà em đâu phải Y đâu @@
4/6/2018 lúc 23:7 Cảm ơn
hanhluuthi sao Y không thể là c2h5cooc2h5 vậy ạ?
12/6/2018 lúc 6:0
moana Y là C5H8O2 mà c, CT của c lại là C5H10O2 rồi
12/6/2018 lúc 6:59 Cảm ơn
hunga1197 em xin khắc cốt ghi tâm
20/6/2018 lúc 19:24
hunga1197 vương thị thanh huyền
20/6/2018 lúc 19:25