Cho sơ đồ phản ứng: Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho sơ đồ phản ứng: Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:

ID [654433]

Cho sơ đồ phản ứng:
19.png
Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:

A. CrCl3 và Na2Cr2O7
B. CrCl3 và Na2CrO4
C. CrCl2 và Cr(OH)3
D. CrCl2 và Na2CrO4
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
redjohn đáp án sai hay sao ý
26 Tháng 4 lúc 23:49
dungtintao NACrO2 chứ nhỉ
Trả lời 18 Tháng 5 lúc 16:10
rongden_167 các em chú ý Cl₂ dư nhé. CrCl₃ + Cl₂ + NaOH → Na₂CrO₄. ý đồ của dãy chuyển hóa chắc là thế, nhưng a nghĩ cũng không ổn. cho a hỏi nguồn đề này ở đâu e? thuộc khóa nào trên moon ấy
18 Tháng 5 lúc 16:13 Cảm ơn
dungtintao ủa a ơi tạo ra chất X rồi cho X tác dụng với NaOh đặc chứ. nó có bảo cho NaOH đặc dư vào hỗn hợp đâu a. đề ko chặt chẽ lắm =='
19 Tháng 5 lúc 16:35 Cảm ơn
nqtuan94 NaOH dư thì nó còn trong hh phản ứng nên tham gia phản ứng tiếp chứ nhỉ
19 Tháng 5 lúc 18:25 Cảm ơn
dungtintao phản ứng tiếp ??.
20 Tháng 5 lúc 9:58 Cảm ơn
dungtintao e đọc ko kĩ sorry a. em wên r )
20 Tháng 5 lúc 10:0 Cảm ơn