Cho sơ đồ phản ứng: Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:

Cho sơ đồ phản ứng:
19.png
Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:

A. CrCl3 và Na2Cr2O7

B. CrCl3 và Na2CrO4

C. CrCl2 và Cr(OH)3

D. CrCl2 và Na2CrO4

Đáp án B

Ha Ha
e đọc ko kĩ sorry a. em wên r )
Ha Ha
phản ứng tiếp ??.
En Quy Ti LV 0, SP 0
NaOH dư thì nó còn trong hh phản ứng nên tham gia phản ứng tiếp chứ nhỉ
Ha Ha
ủa a ơi tạo ra chất X rồi cho X tác dụng với NaOh đặc chứ. nó có bảo cho NaOH đặc dư vào hỗn hợp đâu a. đề ko chặt chẽ lắm =='
Phạm Hùng Vương LV 2, SP 54
các em chú ý Cl₂ dư nhé. CrCl₃ + Cl₂ + NaOH → Na₂CrO₄. ý đồ của dãy chuyển hóa chắc là thế, nhưng a nghĩ cũng không ổn. cho a hỏi nguồn đề này ở đâu e? thuộc khóa nào trên moon ấy
Ha Ha
NACrO2 chứ nhỉ
Xem 5 trả lời
trương hoàng long
đáp án sai hay sao ý