Cho sơ đồ phản ứng: Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho sơ đồ phản ứng: Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:

ID [0]

Cho sơ đồ phản ứng:
19.png
Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:

A.CrCl3 và Na2Cr2O7
B.CrCl3 và Na2CrO4
C.CrCl2 và Cr(OH)3
D.CrCl2 và Na2CrO4
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
dungtintao - NACrO2 chứ nhỉ

Trả lời

rongden_167 các em chú ý Cl₂ dư nhé. CrCl₃ + Cl₂ + NaOH → Na₂CrO₄. ý đồ của dãy chuyển hóa chắc là thế, nhưng a nghĩ cũng không ổn. cho a hỏi nguồn đề này ở đâu e? thuộc khóa nào trên moon ấy
dungtintao ủa a ơi tạo ra chất X rồi cho X tác dụng với NaOh đặc chứ. nó có bảo cho NaOH đặc dư vào hỗn hợp đâu a. đề ko chặt chẽ lắm =='
dungtintao phản ứng tiếp ??.
dungtintao e đọc ko kĩ sorry a. em wên r )
nqtuan94 NaOH dư thì nó còn trong hh phản ứng nên tham gia phản ứng tiếp chứ nhỉ
redjohn - đáp án sai hay sao ý

Trả lời