Cho tích phân I = intlimits0^1 {xln left( {frac{{4 - x}}{{4 + x}}} right)dx} = frac{{ - 15}}{2}ln frac{a}{b} -?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho tích phân I = intlimits0^1 {xln left( {frac{{4 - x}}{{4 + x}}} right)dx} = frac{{ - 15}}{2}ln frac{a}{b} -?

ID 700486.

Cho tích phân \(I = \int\limits_0^1 {x\ln \left( {\dfrac{{4 - x}}{{4 + x}}} \right)dx} = \dfrac{{ - 15}}{2}\ln \dfrac{a}{b} - c\) với \(a;b;c \in {N^*}\) và \(\dfrac{a}{b}\) là phân số tối giản . Khẳng định nào sau đây là đúng.

A. \(a + b = 2c\)
B. \(a + b = 3c\)
C. \(a + b = c\)
D. \(a + b = 4c\)
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 9 Tháng 10 lúc 10:5 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
annguyennb giải tích kĩ hơn hộ e đk kg ạ tại sao du = 8/ x2-16 ạ
12 Tháng 1 lúc 21:38
fifa2018 du là đạo hàm của u' = (-8/x+4)/(4-x/4+x)= 8/ x^2 -16 đấy bạn
12 Tháng 1 lúc 21:42 Cảm ơn
annguyennb ak mk hiểu rùi cảm ơn bạn
12 Tháng 1 lúc 21:54
trancanhdz ??????????????
8 Tháng 2 lúc 13:29
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ