Cho tích phân I = intlimits0^1 {xln left( {frac{{4 - x}}{{4 + x}}} right)dx} = frac{{ - 15}}{2}ln frac{a}{b} -?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho tích phân I = intlimits0^1 {xln left( {frac{{4 - x}}{{4 + x}}} right)dx} = frac{{ - 15}}{2}ln frac{a}{b} -?

ID 700486.

Cho tích phân với là phân số tối giản . Khẳng định nào sau đây là đúng.

A.
B.
C.
D.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dangviethung ( Đặng Việt Hùng ) 9/10/2018 lúc 10:5 Link fb: https://www.facebook.com/LyHung95
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
annguyennb giải tích kĩ hơn hộ e đk kg ạ tại sao du = 8/ x2-16 ạ
12/1/2019 lúc 21:38
fifa2018 du là đạo hàm của u' = (-8/x+4)/(4-x/4+x)= 8/ x^2 -16 đấy bạn
12/1/2019 lúc 21:42 Cảm ơn
annguyennb ak mk hiểu rùi cảm ơn bạn
12/1/2019 lúc 21:54
trancanhdz ??????????????
8/2/2019 lúc 13:29