Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB và CD. Mặt phẳng left( alpha right) qua MN cắt AD, ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm AB và CD. Mặt phẳng left( alpha right) qua MN cắt AD, ?

ID [692685]

Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm \(AB\) và \(CD.\) Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) qua \(MN\) cắt \(AD,\) \(BC\) lần lượt tại \(P\) và \(Q.\) Biết \(MP\) cắt \(NQ\) tại \(I.\) Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

A. \(I,A,C\)
B. \(I,B,D\)
C. \(I,A,B\)
D. \(I,C,D\)
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án B
Bình luận
ducanhntltc2k2 Thầy ơi cho e hỏi nếu như cứ là mp alpha nào đó đi qua đường thẳng a cắt 1 đưởng thẳng b khác tại 1 điểm bất kì thì cứ mạnh dạn lấy điểm đó là điểm thuộc đường thẳng b ạ ?
2 Tháng 12 lúc 20:53
ngochuyen74 Lời giải có vấn đề ạ ???
Trả lời 4 Tháng 12 lúc 18:55
hoangphikiemkhach (ABC) giao vói mặt phẳng anpha là MQ còn (BCD) giao với (ABC) là BC còn kết quả thì đúng rồi
3 mặt phẳng cắt nhau theo 3 giao tuyến thì // hoặc đồng quy nên B,D,I thẳng hàng
4 Tháng 12 lúc 19:41 Cảm ơn
khanhtho2002 Hình như moon tắt trả lời câu hỏi rồi thì phải , ko thấy chữ trả lời nữa
6 Tháng 1 lúc 23:7
ttt123imh giải sai2
17 Tháng 2 lúc 21:49
haduong07092003 mod ơi mặt phẳng alpha là mp nào ạ
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 23:11