Cho tứ diện $ABCD.$ Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm $AB$ và $CD.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $MN$ cắt $AD,$ ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho tứ diện $ABCD.$ Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm $AB$ và $CD.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $MN$ cắt $AD,$ ?

ID [0]

Cho tứ diện \(ABCD.\) Gọi \(M,N\) lần lượt là trung điểm \(AB\) và \(CD.\) Mặt phẳng \(\left( \alpha \right)\) qua \(MN\) cắt \(AD,\) \(BC\) lần lượt tại \(P\) và \(Q.\) Biết \(MP\) cắt \(NQ\) tại \(I.\) Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?

A.\(I,A,C\)
B.\(I,B,D\)
C.\(I,A,B\)
D.\(I,C,D\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
ngong2k4 - có ai trả lời câu hỏi k ấy ạ!!!

Trả lời

haduong07092003 - mod ơi mặt phẳng alpha là mp nào ạ

Trả lời

ttt123imh - giải sai2

Trả lời

khanhtho2002 - Hình như moon tắt trả lời câu hỏi rồi thì phải , ko thấy chữ trả lời nữa

Trả lời

ngochuyen74 - Lời giải có vấn đề ạ ???

Trả lời

hoangphikiemkhach (ABC) giao vói mặt phẳng anpha là MQ còn (BCD) giao với (ABC) là BC còn kết quả thì đúng rồi
3 mặt phẳng cắt nhau theo 3 giao tuyến thì // hoặc đồng quy nên B,D,I thẳng hàng
ducanhntltc2k2 - Thầy ơi cho e hỏi nếu như cứ là mp alpha nào đó đi qua đường thẳng a cắt 1 đưởng thẳng b khác tại 1 điểm bất kì thì cứ mạnh dạn lấy điểm đó là điểm thuộc đường thẳng b ạ ?

Trả lời