Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức.

ID [0]

Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức.

A. Tần số của dao động cưỡng bức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn.
B. Tấn số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận
thuhanghang74 whyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 17:57
reus98 Cái này e đọc kĩ lại lý thuyết nhá
Biên độ của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ thuộc vào cả độ chệnh lệch tần số của lực cưỡng bức với tần số riêng của hệ dao động.lại có dao động cưỡng bức xảy ra trong hệ dưới tác dung của ngoại lực độc lập đối với hệ.
Còn pha ban đầu thì không thể quyết định tới biên độ được.
3 Tháng 6 lúc 19:24 Cảm ơn
thuhanghang74 B chư ạ
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 17:58
reus98 Mình có thể so sánh như sau : Dao động cưỡng bức với dao động duy trì
• Giống nhau:
- Đều xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực.
- Dao động cưỡng bức khi cộng hưởng cũng có tần số bằng tần số riêng của vật
• Khác nhau:
* Dao động cưỡng bức
- Ngoại lực là bất kỳ, độc lập với vật
- Sau giai đoạn chuyển tiếp thì dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số f của ngoại lực
- Biên độ của hệ phụ thuộc vào F0 và |f – f0|
* Dao động duy trì
- Lực được điều khiển bởi chính dao động ấy qua một cơ cấu nào đó
- Dao động với tần số đúng bằng tần số dao động riêng f0 của vật
- Biên độ không thay đổi
3 Tháng 6 lúc 19:26 (1) Cảm ơn