Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng.

ID [659859]

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng dừng.

A. Điểm bụng là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ cùng pha.
B. Điểm nút là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ ngược pha.
C. Trong sóng dừng có sự truyền pha từ điểm này sang điểm khác.
D. Các điểm nằm trên một bó sóng thì dao động cùng pha.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C
Bình luận
boithamdoan123 Sao c sai vậy ạ
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 14:57
npnspeed Sự truyền sóng của 1 sóng mới có tính chất truyền pha dao động
Còn ở sóng dừng thì không.
2 Tháng 6 lúc 15:0 (5) Cảm ơn
luannguyen2k1 A B sao lại sai vậy ạ
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 17:10
reus98 Câu A và B đúng mà e , đề yêu cầu chọn câu sai nhé :
Lí thuyết về sóng dừng là :
+ Điểm bụng là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ cùng pha.
+ Điểm nút là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ ngược pha.
Sóng là một quá trình tuần hoàn trong không gian theo thời gian.
Sóng là một quá trình truyền pha dao động và truyền năng lượng.
10 Tháng 6 lúc 22:5 (2) Cảm ơn