Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó xuống một phương đường?

Chọn phát biểu sai về quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hoà là hình chiếu của nó xuống một phương đường kính bất kì 

A. tốc độ góc của chuyển động tròn đều bằng tần số góc dao động điều hòa. 

B. chuyển động tròn đều quay được 1 vòng thì dao động điều hòa thực hiện được nửa chu kì. 

C. bán kính chuyển động tròn đều bằng biên độ dao động điều hòa. 

D. chuyển động tròn đều quay được 1 vòng thì dao động điều hòa đi qua vị trí cân bằng 2 lần.

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên Mooner Đăng ký

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt tự động. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã trong nhóm Mooners: Lấy mã kích hoạt

Bước 3: Kích hoạt

Đăng ký thành công bạn được xem lời giải cho mọi lần truy cập tiếp theo!