Chọn phát biểu sai:Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian . Sóng cơ là quá trình lan truyền dao ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu sai:Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian . Sóng cơ là quá trình lan truyền dao ?

ID [614418]

Chọn phát biểu sai:

A. Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian .
B. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
C. Sóng dừng là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương.
D. Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất và có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D
Bình luận
hfp1812 ngu thật
5 Tháng 6 lúc 15:10
daihoctienti30 câu NÀY ĐÁP ÁN A CÓ PHẦN CHƯA CHẶT
11 Tháng 6 lúc 23:21
ksql06102000 ôi quê tôi
16 Tháng 6 lúc 9:21