Chọn phát biểu sai:Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian . Sóng cơ là quá trình lan truyền dao ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu sai:Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian . Sóng cơ là quá trình lan truyền dao ?

ID 614418.

Chọn phát biểu sai:

A. Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian .
B. Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
C. Sóng dừng là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương.
D. Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất và có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp


hfp1812 ngu thật
5 Tháng 6 lúc 15:10
daihoctienti30 câu NÀY ĐÁP ÁN A CÓ PHẦN CHƯA CHẶT
11 Tháng 6 lúc 23:21
ksql06102000 ôi quê tôi
16 Tháng 6 lúc 9:21
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: