Chọn phát biểu sai:Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian . Sóng cơ là quá trình lan truyền dao ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chọn phát biểu sai:Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian . Sóng cơ là quá trình lan truyền dao ?

ID [0]

Chọn phát biểu sai:

A.Giao thoa là sự tổng hợp của hai sóng kết hợp trong không gian .
B.Sóng cơ là quá trình lan truyền dao động cơ học trong môi trường vật chất.
C.Sóng dừng là sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương.
D.Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất và có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
kenti1610 - Vẫn may .

Trả lời

kenti1610 - Từ ngữ lừa !!!!

Trả lời

ksql06102000 - ôi quê tôi

Trả lời

daihoctienti30 - câu NÀY ĐÁP ÁN A CÓ PHẦN CHƯA CHẶT

Trả lời

hfp1812 - ngu thật

Trả lời