Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. S?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. S?

ID [651657]

Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 2h và 4h. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian 8h thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B còn lại là

A. 1/2.
B. 1/3.
C. 1/4.
D. 2/3.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án C 10e.png
Bình luận