Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là

ID [756063]

Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh là

A. chống Pháp và phong kiến.
B. dùng bạo lực giành độc lập.
C. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dựng nước Việt Nam cộng hòa.
D. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN