Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là

Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là

A. tham gia vào quá trình phân bào

B. thực hiện quá trình hô hấp

C. giữ hình dạng tế bào ổn định

D. tham gia vào duy trì áp suất thẩm thấu

Đáp án C

Thành TBVK có chứa peptidoglican, bao bọc bên ngoài tế bào và giữ cho vi khuẩn có hình dạng xác định.

Dựa vào cấu tạo thành tế bào mà người ta chia VK thành 2 nhóm là Gram Âm và Gram Dương.

→ Đáp án C.