Có 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể đực có kiểu gen   tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể đực có kiểu gen   tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó ?

ID [159963]

Có 3 tế bào sinh tinh của một cơ thể đực có kiểu gen c7.png  tiến hành giảm phân tạo tinh trùng, trong quá trình đó không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 tế bào. Theo lí thuyết, loại giao tử AB chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1/3.
B. 1/6.
C. 1/4
D. 1/8.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B Có 3 tế bào giảm phân thì sẽ có 12 tinh trùng. Có 2 tế bào hoán vị thì giao tử hoán vị (AB) sẽ có 2 giao tử. → Tỉ lệ của giao tử AB = 2/12 = 1/6 → Đáp án B.
Bình luận
kienforever2k sao ra đc 12 tinh trùng v?
7 Tháng 1 lúc 8:43
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:51 Cảm ơn
buithao0211 bài bày giải sao vậy là 1:1:1:1 chứ
Trả lời 13 Tháng 1 lúc 17:36
maichau116 bạn làm như vậy là cả 3 TB đều có HVG nên ko đúng đề nói 2 TB có HVG thôi
13 Tháng 1 lúc 17:42 Cảm ơn
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:51 Cảm ơn
ngthphuongvx sao ra được 12 tinh trùng vậy
Trả lời 14 Tháng 2 lúc 9:42
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:51 Cảm ơn
thuyduyen2001 có 2 tb hoán vị thì phải tạo ra được 2*2+2=6 loại giao tử chứ ạ
Trả lời 14 Tháng 2 lúc 23:54
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:51 Cảm ơn
2kynt 1/3 chứ nhỉ
Trả lời 16 Tháng 3 lúc 0:5
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:51 Cảm ơn
choiboiphepha 2x-y :2x-y :y:y ,2/12
30 Tháng 3 lúc 21:8
truongkiller008 câu này 1/5 chứ ạ.
2 Tháng 4 lúc 21:36
truongkiller008 câu này 1/5 chứ ạ.
Trả lời 2 Tháng 4 lúc 21:37
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:51 Cảm ơn
nguyenthinon Tỷ lệ là 4:4:2:2 nên là 1/6
3 Tháng 4 lúc 12:37
nhanhlucbinh cuối cùng là sao
kết quả đúng rồi phải không???
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:12
ninhduong Mỗi TB sinh tinh có KG Ab/aB giảm phân cho 4 giao tử => 3 TB giảm phân cho 12 giao tử
1 TB GP không có HVG cho 2 loại là Ab và aB => Có 2 Ab và 2 aB
2 TB GP có HVG cho 4 loại là Ab, aB, AB và ab => Có 2 Ab, 2 aB, 2 AB và 2 ab
=> Tỉ lệ giao tử AB là: 2/12 =1/6 => Key B đúng !!
29 Tháng 4 lúc 22:50 Cảm ơn
warakoz123 Thấy có mấy bạn hỏi s ra được 12 tb:
Thì 1 tế bào bình thường giảm phân ra 4 giao tử với 2 loại chứ không phải ra 2 giao tử. Nên 3 tế bào thì ra 12 giao tử.
21 Tháng 2 lúc 20:40