Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng của kiểu gen? I. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu gen của?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng của kiểu gen? I. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu gen của?

ID 676050.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng của kiểu gen?
I. Mức phản ứng là tập hợp các kiểu gen của cùng một kiểu hình.
II.Ở loài sinh sản vô tính, cá thể con có mức phản ứng giống với cá thể mẹ.
III. Ở giống thuần chủng, các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau.
IV. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, không phụ thuộc môi trường.

A. 3.
B. 2.
C. 4. 
D. 1.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenoanh8892 ( Nguyễn Thị Oanh ) 5/7/2018 lúc 9:6 Link fb: Null
Đáp án A.
Có 3 phát biểu đúng là II, III và IV. - Tập hợp các kiểu hình khác nhau của
cùng 1 kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau được gọi là mức phản ứng. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, được di truyền và không phụ thuộc vào môi trường à I sai, IV đúng.
- Ở các giống thuần chủng các cá thể có kiểu gen giống nhau nên có mức phản ứng giống nhau à III đúng.
- Ở các loài sinh sản vô tính, kiểu gen của các cá thể con giống kiểu gen của cá thể mẹ do đó các cá thể con có mức phản ứng giống cá thể mẹ à II đúng.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Nguyễn Thị Oanh nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
babylearnmath2k1 Giải thích giúp em ý 2 ạ
16/10/2018 lúc 10:7
kuhaza vì sinh sản vô tính nên KG của con giong của mẹ => mức phản ứng giong nhau
16/10/2018 lúc 12:4 Cảm ơn
huanhatquang2000 giống thuần chủng là kiểu gen giống nhau à
13/1/2019 lúc 9:17