Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? I. Cây rau mác số?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình? I. Cây rau mác số?

ID [304058]

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình?
I. Cây rau mác sống trên cạn có hình mũi mác, sống dưới nước có hình bản dài.
II. Cáo bắc cực mùa hè có lông màu nâu, thưa; mùa đông có lông màu trắng, dày.
III. Người bị hội chứng Đao có cổ ngắn, gáy rộng và dẹt, khe mắt xếch, si đần, vô sinh,…
IV. Trẻ em bị bệnh phêninkêtô niệu nếu áp dụng chế độ ăn kiêng thì trẻ có thể phát triển bình thường.

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C.
Có 3 phát biểu đúng là I, II và IV.
I đúng. Đây là hiện tượng 1 kiểu gen thay đổi kiểu hình khi sống trong những môi trường khác nhau.
II đúng. Đây là hiện tượng 1 kiểu gen thay đổi kiểu hình khi sống trong 2 điều kiện thời tiết khác nhau.
III sai. Đây là hiện tượng đột biến nhiễm sắc thể nên kiểu hình thay đổi.
IV đúng. Đây là hiện tượng bị bệnh kết với chế độ ăn kiêng nên kết quả cơ thể phát triển bình thường.
Bình luận