Có bao nhiêu ví dụ dưới đây là cơ quan tương tự? I. Cánh dơi và cánh côn trùng. II. Vây ngực của cá vo?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu ví dụ dưới đây là cơ quan tương tự? I. Cánh dơi và cánh côn trùng. II. Vây ngực của cá vo?

ID [304023]

Có bao nhiêu ví dụ dưới đây là cơ quan tương tự?
I. Cánh dơi và cánh côn trùng.
II. Vây ngực của cá voi và cánh dơi
III. Mang cá và mang tôm
IV. Chi trước của thú và tay người.
V. Gai cây hoàng liên , gai cây hoa hồng
VI. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.
VII. Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan

A.3.
B.4.
C.5.
D.6.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án ACơ quan tương tự: cơ quan khác nguồn nhưng cùng chức năng.
I. Cánh dơi và cánh côn trùng là cơ quan tương tự.
II. Vây ngực của cá voi và cánh dơi: cơ quan tương đồng.
III. Mang cá và mang tôm : cơ quan tương tự.
IV. Chi trước của thú và tay người: cơ quan tương đồng.
V. Gai hoàng liên và gai hoa hồng : cơ quan tương tự.
VI. Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa vẫn còn di tích của nhụy: cơ quan thoái hóa.
VII. Gai xương rồng và tua cuốn đậu Hà Lan: cơ quan tương đồng.
Những cơ quan tương tự I, III, V.
→ Đáp án A.
Bình luận