Có bao nhiêu ví dụ dưới đây là ví dụ về cơ quan tương đồng? I. Cánh dơi và cánh côn trùng. II. Vây ngực của cá voi và ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có bao nhiêu ví dụ dưới đây là ví dụ về cơ quan tương đồng? I. Cánh dơi và cánh côn trùng. II. Vây ngực của cá voi và ?

ID [304025]

Có bao nhiêu ví dụ dưới đây là ví dụ về cơ quan tương đồng?
I. Cánh dơi và cánh côn trùng.
II. Vây ngực của cá voi và cánh dơi.
III. Mang cá và mang tôm.
IV. Chi trước của thú và tay người.
V. Gai hoa hồng và gai cây hoàng liên

A.3.
B.2.
C.4.
D.5.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BChỉ có II, IV đúng → Đáp án B
Những cơ quan có chung nguồn gốc, nằm ở vị trí tương đồng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
+ Có kiểu cấu tạo tương tự nhau.
+ Thực hiện chức năng khác nhau.
+ Phản ánh tiến hóa phân li.
I. Cánh dơi và cánh côn trùng là cơ quan tương tự.
II. Vây ngực cá voi và cánh dơi đều là chi trươcs của thú - cơ quan tương đồng.
III. Mang cá và mang tôm: cơ quan tương tự.
IV. Chi trước của thú và tay người: cơ quan tương đồng.
V. Gai hoa hồng và gai hoàng liên là cơ quan tương tự.
Bình luận