Có các nhận định sau:(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat.(b) N2 lỏng được dùng để tạo mô?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có các nhận định sau:(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat.(b) N2 lỏng được dùng để tạo mô?

ID [442567]

Có các nhận định sau: 

(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat. 
(b) N2 lỏng được dùng để tạo môi trường trơ bảo quản thực phẩm, máu… 
(c) Khí NH3 chủ yếu được tổng hợp từ N2 và H2 (xúc tác Fe, to, P). 
(d) Trong công nghiệp, để tách riêng NH3 từ hỗn hợp có lẫn N2 và H2, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch HCl dư, rồi đun nóng hỗn hợp với dung dịch NaOH dư. 
(e) Các muối amoni đều là chất rắn, dễ tan, không màu. 
(g) Nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat luôn thu được khí O2
(h) Khí NO được điều chế từ phản ứng của NH3 với O2 (đun nóng nhẹ). 
(i) Dung dịch HNO3 mới điều chế không màu, nhưng để lâu sẽ chuyển sang màu vàng. 
Số nhận định đúng là

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
binhnguyentrang

Trần Duy Trang

HD:
Trong phòng thí nghiệm để điểu chế N2 người ta nhiệt phân dung dịch muối Nh4 NO2 bão hòa. Tuy nhiên có thể thay muối NH4 NO2 kém bền bằng cách cho NH4 Cl phản ứng với NaNO2 → (a) sai.

N2 lỏng được dùng để tạo môi trường trơ bảo quản máu, thực phẩm; tổng hợp NH3, từ đó sản xuất phân đạm, axit HNO3 → (b) đúng.

Trong công nghiệp để điều chế NH3 người ta cho N2 phản ứng với H2 có xúc tác bột Fe hoặc Al2O3 ở nhiệt độ 4500 đến 5000 C và áp suất từ 200 đến 300 atm. Hỗn hợp khí sinh ra gồm N2, NH3 , và H2 ; để thu được khí NH3 người ta làm lạnh hỗn hợp khí sau phản ứng thu được NH3 ở thể lỏng còn hỗn hợp khí N2, H2 chưa phản ứng được đưa trở lại tháp tổng hợp → (c) đúng, (d) sai.

Các muối NH4 đều tan, ion NH4 không màu tuy nhiên màu của dung dịch muối NH4 còn phụ thuộc vào thành phần axion muối (NH4)2 Cr2O7 có màu vàng dam cam → (e) sai.

Nhiệt phân muối NH4 NO2 hoặc NH4 NO3 không thu được O2 → (g) sai.

Để điều chế khí NO trong công nghiệm, người ta cho NH3 phản ứng với O2 có xúc tác Pt, nếu không có xúc tác Pt thì phản ứng chỉ tạo N2. → (h) sai.

Axit HNO3 kèm bền, để lâu trong không khí thì dung dịch sẽ chuyển sang màu vàng do HNO3 bị phân hủy thành khí NO2. Khí này tan trong nước làm dung dịch có màu vàng → (i) đúng.

Các nhận định đúng là (b), (c) và (i).

Chọn A.

taisaothe97 câu này mọi ng ơi tớ đếm tới 5 . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 8:38
phucthu2016 t thi thấy 4 cai đung c,e,g,i . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 8:48
taisaothe97 tớ cũng như cậu nhưng thêm câu b đúng nữa có sgk . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 8:53
cone9715 (b), (c) và (i) đúng thôi bạn. . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 10:33
taisaothe97 tớ đã hỉu cảm ơn cậu . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 10:38
phucthu2016 e g sao k dung? . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 11:11
top98 sai cũng ko oan uổng . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 14:59
0943098399 cmt cho nhớ nh4+ là k màu , nhưng vẫn phải chú ý anh anion . 4/4/2016
5 Tháng 4 lúc 17:48
97phuchan sai ko oan : 3 . 8/4/2016
9 Tháng 4 lúc 11:40
naruto999cs trong công nghiệp . 8/4/2016
9 Tháng 4 lúc 20:1
greengreen4398 trong công nghiệp hố hố . 11/4/2016
12 Tháng 4 lúc 20:46
namde Nh4+ ko màumàu muối phụ thuộc anionKo có O2 -_- . 2/6/2016
3 Tháng 6 lúc 17:19
namde nhiều O thì có O trong sản phẩm . 2/6/2016
3 Tháng 6 lúc 17:20
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ