Có các nhận định sau:(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat.(b) N2 lỏng được dùng để tạo mô?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có các nhận định sau:(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat.(b) N2 lỏng được dùng để tạo mô?

ID [0]

Có các nhận định sau: 

(a) Để điều chế N2, người ta nhiệt phân dung dịch muối amoni nitrat. 
(b) N2 lỏng được dùng để tạo môi trường trơ bảo quản thực phẩm, máu… 
(c) Khí NH3 chủ yếu được tổng hợp từ N2 và H2 (xúc tác Fe, to, P). 
(d) Trong công nghiệp, để tách riêng NH3 từ hỗn hợp có lẫn N2 và H2, người ta dẫn hỗn hợp qua dung dịch HCl dư, rồi đun nóng hỗn hợp với dung dịch NaOH dư. 
(e) Các muối amoni đều là chất rắn, dễ tan, không màu. 
(g) Nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat luôn thu được khí O2
(h) Khí NO được điều chế từ phản ứng của NH3 với O2 (đun nóng nhẹ). 
(i) Dung dịch HNO3 mới điều chế không màu, nhưng để lâu sẽ chuyển sang màu vàng. 
Số nhận định đúng là

A.3
B.4
C.5
D.6
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A HD:
Trong phòng thí nghiệm để điểu chế N2 người ta nhiệt phân dung dịch muối Nh4 NO2 bão hòa. Tuy nhiên có thể thay muối NH4 NO2 kém bền bằng cách cho NH4 Cl phản ứng với NaNO2 → (a) sai.

N2 lỏng được dùng để tạo môi trường trơ bảo quản máu, thực phẩm; tổng hợp NH3, từ đó sản xuất phân đạm, axit HNO3 → (b) đúng.

Trong công nghiệp để điều chế NH3 người ta cho N2 phản ứng với H2 có xúc tác bột Fe hoặc Al2O3 ở nhiệt độ 4500 đến 5000 C và áp suất từ 200 đến 300 atm. Hỗn hợp khí sinh ra gồm N2, NH3 , và H2 ; để thu được khí NH3 người ta làm lạnh hỗn hợp khí sau phản ứng thu được NH3 ở thể lỏng còn hỗn hợp khí N2, H2 chưa phản ứng được đưa trở lại tháp tổng hợp → (c) đúng, (d) sai.

Các muối NH4 đều tan, ion NH4 không màu tuy nhiên màu của dung dịch muối NH4 còn phụ thuộc vào thành phần axion muối (NH4)2 Cr2O7 có màu vàng dam cam → (e) sai.

Nhiệt phân muối NH4 NO2 hoặc NH4 NO3 không thu được O2 → (g) sai.

Để điều chế khí NO trong công nghiệm, người ta cho NH3 phản ứng với O2 có xúc tác Pt, nếu không có xúc tác Pt thì phản ứng chỉ tạo N2. → (h) sai.

Axit HNO3 kèm bền, để lâu trong không khí thì dung dịch sẽ chuyển sang màu vàng do HNO3 bị phân hủy thành khí NO2. Khí này tan trong nước làm dung dịch có màu vàng → (i) đúng.

Các nhận định đúng là (b), (c) và (i).

Chọn A.

Bình luận
namde - nhiều O thì có O trong sản phẩm . 2/6/2016

Trả lời

namde - Nh4+ ko màumàu muối phụ thuộc anionKo có O2 -_- . 2/6/2016

Trả lời

greengreen4398 - trong công nghiệp hố hố . 11/4/2016

Trả lời

naruto999cs - trong công nghiệp . 8/4/2016

Trả lời

97phuchan - sai ko oan : 3 . 8/4/2016

Trả lời

0943098399 - cmt cho nhớ nh4+ là k màu , nhưng vẫn phải chú ý anh anion . 4/4/2016

Trả lời

top98 - sai cũng ko oan uổng . 4/4/2016

Trả lời

phucthu2016 - e g sao k dung? . 4/4/2016

Trả lời

taisaothe97 - tớ đã hỉu cảm ơn cậu . 4/4/2016

Trả lời

cone9715 - (b), (c) và (i) đúng thôi bạn. . 4/4/2016

Trả lời

taisaothe97 - tớ cũng như cậu nhưng thêm câu b đúng nữa có sgk . 4/4/2016

Trả lời

phucthu2016 - t thi thấy 4 cai đung c,e,g,i . 4/4/2016

Trả lời

taisaothe97 - câu này mọi ng ơi tớ đếm tới 5 . 4/4/2016

Trả lời