Cơ chế có thể dẫn đến làm phát sinh đột biến số lượng NST là:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cơ chế có thể dẫn đến làm phát sinh đột biến số lượng NST là:

ID 298709.

Cơ chế có thể dẫn đến làm phát sinh đột biến số lượng NST là:

A. trao đổi chéo không bình thường giữa các crômatit.
B. rối loạn trong nhân đôi của AND.
C. không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào
D. NST bị đứt do các tác nhân gây đột biến
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
kunlyz99 ý A sao ạ? . 28/2/2017
28/2/2017 lúc 8:32
Pjmpjm Pjmpjm thì sẽ dấn tới ĐB cấu trúc NST 28/2/2017
28/2/2017 lúc 8:34 Cảm ơn
Myduyenngo Ý B sao ạ
20/6/2018 lúc 9:13 Cảm ơn
littleprincedhy B thường là ĐBG em ạ
20/6/2018 lúc 9:26 Cảm ơn