Cơ chế hình thành loài nào có thể tạo ra loài mới có hàm lượng ADN ở trong nhân té bào cao hơn nhiều so với hàm lượng AD?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cơ chế hình thành loài nào có thể tạo ra loài mới có hàm lượng ADN ở trong nhân té bào cao hơn nhiều so với hàm lượng AD?

ID [0]

Cơ chế hình thành loài nào có thể tạo ra loài mới có hàm lượng ADN ở trong nhân té bào cao hơn nhiều so với hàm lượng ADN của loài gốc?

A.Hình thành loài bằng cách li tập tính
B.Hình thành loài bằng con đường sinh thái
C.Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa
D.Hình thành loài bằng con đường địa lý
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C - Hình thành loài mới luôn gắn liền với quá trình thay đổi vốn gen của quần thể cũng như kiểu gen của cá thể.
- Ở cả 4 con đường hình thành loài trên đều làm thay đổi hàm lượng ADN có trong nhân tế bào (loài mới thường có hàm lượng ADN trong tế bào cao hơn loài cũ). Tuy nhiên hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa tạo ra loài mới có hàm lượng ADN cao hơn nhiều so với loài gốc.
- Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa tạo nên con lai chứa cả 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ nên hàm lượng ADN trong tế bào tăng lên rất nhiều so với 2 loài cũ.
- Hình thành loài bằng 3 con đường còn lại, loài mới chỉ khác loài cũ ở một số đặc điểm thích nghi do chỉ có một số gen được biến đổi hoặc mới xuất hiện do đó hàm lượng ADN không lớn hơn loài cũ một cách đáng kể.
→ Chọn C.
Bình luận