Cơ chế nào dưới đây cho phép các nhà tiến hóa dự đoán tốt nhấ tần số allele trong quần thể sẽ thay đổi như thế naod theo?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cơ chế nào dưới đây cho phép các nhà tiến hóa dự đoán tốt nhấ tần số allele trong quần thể sẽ thay đổi như thế naod theo?

ID 516473.

Cơ chế nào dưới đây cho phép các nhà tiến hóa dự đoán tốt nhấ tần số allele trong quần thể sẽ thay đổi như thế naod theo thời gian?

A. Đột biến
B. Chọn lọc tự nhiên
C. Giao phối ngẫu nhiên
D. Dòng gen
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
ohyeah2017 ai giải thích mình câu này với . 12/5/2017
12/5/2017 lúc 23:48
nguyenthu88 cltn là nhân tố tiến hóa có hướng đó bạn nên dự đoán trước đc . 12/5/2017
12/5/2017 lúc 23:50
aivan123 giao phối ngẫu nhiên nó hổng làm thay đổi tần số thì dự đoán tốt nhất chứ . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 0:30
longngocthiennga dự đoán tần số alen trong quần thể sẽ THAY ĐỔI như thế nào?ko thay đổi thì dự đoán làm gì nữa bạn ^^ CLTN là nhân tố có hướng nữa sau 1,2,3... thế hệ sẽ dự đoán đc CLTN chống KH nào, đào thải alen nào 13/5/2017
13/5/2017 lúc 16:43
duongvancuongduc còn dòng gen thì sao bạn longngocthiennga 22/5/2017
22/5/2017 lúc 17:9
sinhnam dòng gen là di nhập gen là nhân tố vô hướng 26/5/2017
26/5/2017 lúc 22:10
phamthithuha0605 phamthithuha0605 ..... . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 14:53
giangtinh110 chọn lọc tự nhiên là có hướng nên dự đoán được . 16/6/2017
16/6/2017 lúc 1:30
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: