Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động cônsixin là hoá chất gây đột biến đa bộ
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động cônsixin là hoá chất gây đột biến đa bộ

ID [0]

Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động cônsixin là hoá chất gây đột biến đa bộ

A.vào lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.
B.lên đỉnh sinh trưởng của một cành cây
C.lên tế bào sinh hạt phấn trong quá trình giảm phân của nó.
D.lên bầu nhuỵ trước khi cho giao phấn.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận