Cơ thể thực vật lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cơ thể thực vật lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không ?

ID [0]

Cơ thể thực vật lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa thuộc về các gen đang xét được tạo ra ở cơ thể này là bao nhiêu?

A.1.
B.448.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BSố loại giao tử = (6 + 1) × 26 = 448. → Đáp án B.
Bình luận
katdrop - đã học HVG đâu @@

Trả lời

hoangnhattan - dạ ý em là chứng minh công thức ấy ạ

Trả lời

hoangnhattan - Giải thích kĩ dùm em công thức (n+1)* 2^n đc ko ạ

Trả lời

ngocngoc2203 Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét.
Số giao tử tạo ra là ( n+1) * 2^n
Với n là số cặp NST.
hoangnhattan chị chứng minh công thức dùm em với được ko ạ
huonglien2020 - lý giải giúp công thưc (n+1)* 2n

Trả lời

tuhycu123 - công thức này ở đâu vậy ạ

Trả lời

santhao2k2 - Giải thích công thức trên cho e vs ạ

Trả lời

longngocthiennga Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét.
Số giao tử tạo ra là ( n+1) * 2^n
Với n là số cặp NST.
mtam2205 - Công thức này là sao ạ

Trả lời

hiennguyen2612 GP k xảy ra đb nhưng mỗi tb có HVG chỉ xảy ở 1 cặp NST => số loại giao tử tạo ra = ( n+1) * 2^n