Cơ thể thực vật lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Cơ thể thực vật lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không ?

ID [764787]

Cơ thể thực vật lưỡng bội 2n = 12. Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa thuộc về các gen đang xét được tạo ra ở cơ thể này là bao nhiêu?

A. 1.
B. 448.
C. 3.
D. 4.
Lại Thị Lan
Đáp án B Số loại giao tử = (6 + 1) × 26 = 448. → Đáp án B.
Bình luận
mtam2205 Công thức này là sao ạ
26 Tháng 7 lúc 18:38
hiennguyen2612 GP k xảy ra đb nhưng mỗi tb có HVG chỉ xảy ở 1 cặp NST => số loại giao tử tạo ra = ( n+1) * 2^n
26 Tháng 7 lúc 22:49 (4) Cảm ơn
santhao2k2 Giải thích công thức trên cho e vs ạ
22 Tháng 8 lúc 21:6
longngocthiennga Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét.
Số giao tử tạo ra là ( n+1) * 2^n
Với n là số cặp NST.
23 Tháng 8 lúc 18:46 (4) Cảm ơn
tuhycu123 công thức này ở đâu vậy ạ
1 Tháng 9 lúc 21:55
huonglien2020 lý giải giúp công thưc (n+1)* 2n
12 Tháng 9 lúc 19:18
hoangnhattan Giải thích kĩ dùm em công thức (n+1)* 2^n đc ko ạ
19 Tháng 9 lúc 17:8
ngocngoc2203 Trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này không xảy ra đột biến nhưng vào kì đầu của giảm phân I, ở mỗi tế bào có hoán vị gen ở nhiều nhất là 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét.
Số giao tử tạo ra là ( n+1) * 2^n
Với n là số cặp NST.
19 Tháng 9 lúc 22:58 (2) Cảm ơn
hoangnhattan chị chứng minh công thức dùm em với được ko ạ
21 Tháng 9 lúc 7:15 Cảm ơn
hoangnhattan dạ ý em là chứng minh công thức ấy ạ
20 Tháng 9 lúc 9:22
katdrop đã học HVG đâu @@
11 Tháng 10 lúc 16:14