Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α không ma sát thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

Con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α không ma sát thì chu kì dao động riêng của con lắc phụ thuộc vào

A. góc α và độ cứng lò xo.

B. góc α , khối lượng vật và độ cứng lò xo.

C. khối lượng của vật và độ cứng lò xo.

D. góc α và khối lượng của vật.

Đáp án C

lecongtien ec//////////////aaaaaaaaaaasssssss . 25/6/2013
. 26/06/2013
................. mẹ lại sai ức quá nhầm sang cơn lắc đơn ......nhớ mày . 25/6/2013
. 26/06/2013