Công thức của Natri cromat là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Công thức của Natri cromat là:

ID [643556]

Công thức của Natri cromat là:

A. Na2CrO7.
B. Na2CrO4 .
C. NaCrO2.
D. Na2Cr2O7.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận