Công thức của Natri cromat là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Công thức của Natri cromat là:

ID [60753]

Công thức của Natri cromat là:

A.Na2CrO7.
B.Na2CrO4 .
C.NaCrO2.
D.Na2Cr2O7.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BHD:
Công thức của natri cromat là Na2CrO4.

Bình luận