Constuner studies have revealed that FreshCleanse`s new line of ...more popular than similar brands on the market.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Constuner studies have revealed that FreshCleanse`s new line of ...more popular than similar brands on the market.

ID 756002.

Constuner studies have revealed that FreshCleanse`s new line of ...more popular than similar brands on the market.

A. noticeable
B. noticed
C. notices
D. noficeably
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 14:1 Link fb:
Noticeably (adv): đáng chú ý. đáng lưu tâm. thấy rð
Phân tích: Phía sau động từ “to be” đã có một tính từ là popular rồi nên bạn không điển thêm một tính từ vào đó nữa nên loại A và B. Chỗ đó cần một trạng từ đề bổ nghĩa cho tính từ. Đây là một vị trí quen thuộc của trạng tử “be adv adj”.
Dịch: Những nghiên cứu vẻ người tiêu dùng cho thấy dòng xà phòng mới của FreshCleanse được ưa chuộng đáng kế so với những thương hiệu tương tự trên thị trường.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ