“Could you bring me some water?” – “.”
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Could you bring me some water?” – “.”

ID [0]

“Could you bring me some water?” – “_____.”

A. Certainly, sir
B. No, I can't
C. Yes, I can
D. I don't want to
Lại Thị Lan
Đáp án A
Bình luận
duongtuoi wtf đề -.- k có đáp án 1 câu nào tụt hết sp rồi
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 11:44
builetinh Đỏ 3 câu liên tiếp rồi, đề chán thật!
30 Tháng 4 lúc 15:11