“Could you bring me some water?” – “.”
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Could you bring me some water?” – “.”

ID [0]

“Could you bring me some water?” – “_____.”

A.Certainly, sir
B.No, I can't
C.Yes, I can
D.I don't want to
Bình luận
builetinh - Đỏ 3 câu liên tiếp rồi, đề chán thật!

Trả lời

duongtuoi - wtf đề -.- k có đáp án 1 câu nào tụt hết sp rồi

Trả lời