Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

ID [311119]

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. CrSO4.
B. Cr2O3.
C. CrO3.
D. K2Cr2O7.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B HD: Số oxi hóa của crom trong các hợp chất:
Hợp chất
CrSO4 Cr2O3 CrO3 K2Cr2O7
Số oxi hóa của crom
+2 +3 +6 +6
⇝ Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất Cr2O3 (crom(III) oxit). ❒

Bình luận