Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

ID [660509]

Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. CrSO4.
B. Cr2O3.
C. CrO3.
D. K2Cr2O7.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT CỤM CÁC trường CHUYÊN - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận