Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

ID [661366]

Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?

A. NaCrO2.
B. Cr2O3.
C. K2Cr2O7.
D. CrSO4.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Quảng Nam - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận