Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?

ID [658968]

Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?

A. KNO3.
B. KCl.
C. NaOH.
D. NaCrO2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận