Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?

ID [0]

Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?

A.KNO3.
B.KCl.
C.NaOH.
D.NaCrO2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận