Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc

ID [0]

Cuộc tổng bãi công chính trị ở Pêtơrôgrát ở Nga gắn liền với cuộc

A.cải cách về nông nô.
B.Cách mạng tháng Hai.
C.Cách mạng tháng Mười.
D.chiến đấu chống quân Đức.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận